Quim Navarri

Va ser per la influència d’una bona professora de literatura catalana de COU que vaig baixar del Pallars a la ciutat a estudiar filologia catalana a la UB. I per capritx de la vida, va ser vivint a Lisboa quan vaig descobrir la meva vocació per l’ensenyament de la llengua en una escola d’idiomes de la universitat ISCTE. Des d’aleshores, i d’això ja fa més de quinze anys, entretenint i jugant he ensenyat llengua a alumnes de més de cinquanta nacionalitats, ara des del CPNL.